បែកធ្លាយ​បន្ថែម​រូបភាព​អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ​យី​ង​ឡាក់ នៅ​អង់គ្លេស​ – CEN