ថៃ​ស្រី​នាង​ តារា​លក់​ផលិតផល​ដ៏​ល្បី​តាម ​Online ​​ត្រូវ​បុរស​ជាស​ង្សា​វ៉ៃ​ធ្វើបាប​ជាង​១០០​ដង , នាង​សម្រេច​ដាក់ពាក្យ​ប្តឹង​, សមត្ថកិច្ច​ជួយ​ធ្វើ​ពាក្យបណ្តឹង​ដល់​លើ​គ្រែ​ – CEN