រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន និង​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងបរិស្ថាន គាំទ្រ​សមាគម​អភិរក្ស​សត្វ​ដំរី អៃ​រាវ​ត្តា ខេត្តរតនគិរី ដែល​បង្កើត​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍ និង​កន្លែង​បង្កាត់​ពូជ​ដំរី​ – CEN