ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី ប្រកាស​មិន​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី រវាង​ពលរដ្ឋ ១៩៧​គ្រួសារ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ហេង ហ៊ុយ នៅ​ស្រុក​ស្រែអំបិល ទោះបី​ពលរដ្ឋ​ស្រែកយំ​មុខក្រសួង​ – CEN