បដិមា​ធំ​មួយ​ត្រូវបាន​ប្រទះឃើញ នៅក្នុង​ក​សិន្ធុ​ប្រាសាទ​ព្រះ​គោ​ – CEN