ព្រះមហាក្សត្រយាងជាព្រះរាជាធិបតី ក្នុងព្រះរាជពិធី រុក្ខទិវា នៅខេត្តក្រចេះ – CEN