ពេជ្រ សោ​ភា មិន​ហ៊ាន​ស្អិតរ​មួ​ត​ខ្លាំង​ខ្លាច​ត្រូវ​ដំបង​អ្នកគាំទ្រ​ – CEN