ការចាប់ខ្លួន ឧកញ៉ា សឹង សំអុល ពិតជាកាដូរ​ដ៏ធំសម្រា​ប់ព្រះរាជពិ​ធី រុក្ខទិវា និង​ដកហូត​រថយន្តជា​ង៤០គ្រឿ​ង ក្នុងប្រតិបត្តិការប​ង្ក្រាបប​ទល្មើសព្រៃ​ឈើទ្រង់​ទ្រាយធំ – CEN