លោក គួច ចំរើន ត្រៀមបើកយុទ្ធ​នាការប្រ​មូលសំរា​ម ចេញពីក្រុងព្រះ​សីហនុ​ឲ្យ​អស់នៅថ្ងៃ​ទី១៣​ ខែកក្កដា​ – CEN