បើ​កំពុងតែ​នៅលើ​ពពក ​ហើយ​ជួយ​រឿង​របៀបនេះ សុំ​លេបថ្នាំ​គេង​ហើយ​មើលទៅ​! (វីដេអូ) – CEN