ប្រទេសកេន​យ៉ា​៖ ឡានក្រុង​បុក​គ្នា​ជាមួយ​ឡាន​កុងតឺណឺ ផ្តាច់​ជីវិត​មនុស្ស ៣០​នាក់​ – CEN