ឃាត់ខ្លួ​នជនជា​តិចិន៣​នាក់ នាំលុ​យ​៩​០ម៉ឺន​ដុល្លា​រចូលក​ម្ពុជា ដោ​យខុសច្បា​ប់ – CEN