១២​នាក់ ស្លាប់​ទាំងអស់ ក្នុង​ហេតុការណ៍​ធ្លាក់​យន្តហោះ​នៅ​កូ​ស្តារី​កា​ – CEN