មន្ត្រីជំនាញបសុព្យាបាលខេត្តនិងអជ្ញាធរស្រុកអង្គរបូរីអះអាងថា ជ្រូកដែលដឹកតាមឡាន ៤ក្បាលនោះ គឺជាជ្រូកក្នុងស្រុកមិនមែនជាជ្រូកវៀតណាមទេ – CEN