បទ​ចម្រៀង “​មួយ​លាន​នឹក​មួយ​លាន​សុំទោស​” គ្រាន់តែ​ចេញ Trailer MV ភ្លាម​ល្បី​ភ្លែត​ម៉​ង​ – CEN