កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ បានរួម​ចំណែក​រក្សា​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​ប្រចាំឆ្នាំ​ក្នុង​រង្វង់ ​៧% ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ – CEN