ដក​ប្រធានការិយាល័យ​សុខភាព​សត្វ​ម្នាក់ ក្រោយ​ផ្ទុះ​ជំងឺប៉េស្ត​ជ្រូក​អាហ្វ្រិក នៅ​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ – CEN