កំពុង​ឈ្លោះប្រកែក​គ្នា​ក្នុង​ជម្លោះដីធ្លី ​មន្ត្រី​យោធា​ម្នាក់​បាន​ដួល​ធ្លាក់​ពីលើ​កៅអី​ស្លាប់ – CEN