គ្រឹះស្ថាន​អង្គរ ឆ្នាំ​២០១៧ រក​ចំណូល​ជាង​១០៧​លាន​ដុល្លារ , ថវិកា​ជាង​៤​លាន​ដុល្លារ ឧបត្ថម្ភ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​ – CEN