តារា​សិច​ម្នាក់​ត្រូវបាន​ត្រី​ឆ្លាម​ត្របាក់​១​ភ្លឹប ពេទ្យ​ដេរ​អស់​២០​ថ្នេរ ខណៈ​ព្យាយាម​ថតរូប​សិច​ស៊ី​ក្រោម​ទឹកសមុទ្រ​ – CEN