សហគមន៍​បើក​កិច្ចពិភាក្សា​ពី​ផែនការ​សកម្មភាព​ប្រចាំឆ្នាំ​២០២០ របស់​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​កែវ​សីមា ដើម្បី​ការការពារ និង​អភិរក្ស​អាង​ស្តុក​កាបូន​ – CEN