លោក ម៉ែន ច័ន្ទរិទ្ធី អួតថាខ្លួនជា​ផ្កាយបី​ និងជាកូនអតីតសពឧ​កញ៉ា ម៉ែន សារុន យ​កលុយពីប្រ​ជាពលរដ្ឋ​ រត់ការ​ចូលក្របខ័ណ្ឌនៅស្ថាប័នរដ្ឋ – CEN