អនុម័ត​គម្រោងវិនិយោគ​សា​ងស​ង់ស្ថា​នី​យ ផលិត​អគ្គិស​នី ដើរដោ​​យពន្លឺ​​ព្រះអាទិ​ត្យ​ចំនួន​ ៤ គម្រោង ទំហំ ១​៤០ មេហ្គាវ៉ាត់ ដើម្បីផ​លិកអ​គ្គិសនី​ល​​ក់ឲ្យអ​​គ្គិសនីក​​ម្ពុជា ដែលរដ្ឋា​ភិបាល​ នឹ​ងទទួ​​លបានចំ​​ណូលព​​ន្ធជាង១លាន​ដុល្លារក្នុង ១ឆ្នាំ – CEN