មន្ត្រីន​គរបាល​រាចរជើង​គោកប្តឹងលោក ចេវ ហាក់ ស្នងការរង និងលោក សែម សុគន្ធា ប្រធាន ការិយាល័យនគ​របាលច​រាចរ​ជើងគោ​ករាជធានីភ្នំពេញ រឿងដា​ក់ខែជា​មួយក្រុម​ហ៊ុនដឹក​ជញ្ជូន​ធំៗ – CEN