ផឹកស្រា​ជាមួយគ្នា ហើយ​កើត​ទំនាស់​ពាក្យសម្តីទាញ​កាំបិត​កាប់​ដាច់​ម្រាមដៃ​អស់​ ៣ – CEN