ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចិន និង​អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ផ្លាស់ប្ដូរ​យោបល់ ទាក់ទង​នឹង​ការកសាង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុងព្រះសីហនុ – CEN