គិត​ត្រឹម​ខែមេសា ឆ្នាំ ​២០១៩ ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​មាន​ចំនួន ១៩៦,២៦​លាន​ដុល្លារ – CEN