ទម្រាំ​ដឹងខ្លួន​ខុស ត្រូវ​មានទោស​ចូល​គុក​ទៅហើយ ករណី​យុវជន​ ២​ នាក់ ​ធ្វើ​សកម្មភាព​ឆក់​ទូរស័ព្ទដៃ​ពី​នារី​ម្នាក់​ – CEN