ចិន​នឹងដាក់​ទណ្ឌកម្ម​លើ​ក្រុមហ៊ុន​អា​មេ​រិច​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការលក់​អាវុធ​ឲ្យ​តៃវ៉ាន់​ – CEN