ឃ្លាំង​ស្ដុក និង​ចរាចរណ៍​ឈើប្រណិត​ល្មើសច្បាប់​មួយកន្លែង​នៅ​ខណ្ឌ​កំបូល​អាជ្ញាធរ​ជំនាញ​ធ្វើ​មិនដឹង​ – CEN