អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដឹកនាំ​មន្ត្រី និង​វិស័យ​ឯកជន​ជិត​ ១​ម៉ឺន​នាក់​ សំអាត​សំរាម​ – CEN