ដង្ហែទៀន​ព្រះវស្សា​ចូលវត្ត​ទាំង១​៥០វត្ត ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃ ដែលគ​ង់ចាំព្រះ​​វស្សា​ – CEN