វត្ត​ចំនួន​៣​នៅក្នុង​សង្កាត់ ព្រៃ​អ​ង្គុ​ញ ទទួលបាន​ទៀនវស្សា​ពី​អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​និង​ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះជួយរ​សង្កាត់​ព្រៃ​អ​ង្គុ​ញ ​ក្រុង​បាវិត​ – CEN