អតីត​យោធិន​ធ្លាក់ខ្លួន​ពិការ​ដោយសារ​ជាន់មីន​រយៈពេលជាង ​៣០ ​ឆ្នាំ​ ទទួលបាន​ថវិកា​៣​មុឺ​ន​ដុល្លារ​ ពី​ឧកញ៉ា​ចិត្ត​ធ​ម៍៍​សំរាប់ធ្វើ​ផ្ទះ​រស់នៅ​ – CEN