រាត្រី​ឆ្លង​ឆ្នាំ​នៅ​បន្ទាយមានជ័យ មន្ត្រី​យោធា​រង​វរ​:​ស្លាប់​ដោយ​រថយន្តបុក កិន​ខ្ទេច​ – CEN