ស្នង​ការនគ​របាល​ខេត្តតាកែ​វ ណែនាំឲ្យ​អធិកា​រនគ​របាល​២ស្រុក ត្រូ​វសិក្សា​អំពីន​គរបាល និង​សហគម​ន៍ថែម​ទៀត ខណៈដែ​លខ្លួន​នៅធ្វើ​មិនទាន់​បានល្អ​នៅឡើយ​ – CEN