វត្ត​ចំនួន៤​ក្នុងសង្កា​ត់បាវិត ទទួលបានទៀ​ន​ព្រះវ​ស្សា និង​ទេយ្យវ​ត្ថុ ពីលោកនាយឧត្ត​មសេនី​យ៍ម៉ឹង សំផន និងលោ​កស្រី – CEN