មនុស្ស​១៧៨០​នាក់​ស្លាប់ និង​របួស​៥៥៣៩​នាក់ ដោយសារ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ទូទាំង​ប្រទេស ខូចខាត​ទ្រព្យសម្បត្តិ​រាប់រយ​លាន​ដុល្លារ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ – CEN