បុរសម្នាក់ ម្ចាស់ហាងលក់ទូ​រស័ព្ទ​ លក់ស៊ី​ម​កាតទូ​​រស័ព្ទដោយមិ​នយ​ក​អ​ត្តស​​ញ្ញាណប័​ណ្ណ ត្រូវក​សាងសំ​ណុំរឿង​បញ្ជូន​ទៅតុលាកា​រ – CEN