កាំកុងត្រូល​ខេត្តតាកែវ ចុះ​អប់រំ​សុខភាព​របស់​សិស្ស​នៅតាម​សាលារៀន​ឲ្យ​ក្រោយ​មានការ​ហាមឃាត់​ពី​ក្រសួង​អប់រំ មិន​ឲ្យ​លក់​ភេ​ស្ជៈ​ប៉ូវ​កម្លាំង និង​អាហារ​គ្មាន​កាលបរិច្ឆេទ​ច្បាស់លាស់ នៅតាម​សាលារៀន​ – CEN