មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ មាន​អ្នកជំងឺ​ច្រើន​មក​ព្យាបាល រហូត​ហៀរ​មក​ក្រៅ​បន្ទប់​ – CEN