ផ្លូវជាតិ​ទើប​ធ្វើ​ថ្មីៗ នឹង​បង្កប់​កាមេរ៉ា ចាប់​រថយន្ត បើក​លើស​ល្បឿន​កំណត់ ចាប់​ផ្លាកលេខ ហើយ​ផាកពិន័យ ដល់ផ្ទះ​ – CEN