រឿងរ៉ាវ​ស្មោគគ្រោក របស់​មន្ត្រី​ធំៗ​មួយចំនួន​នៃ​រដ្ឋបាលខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ដែល​កំពុង​បិទបាំង​ថ្នាក់​លេី​និង​ពលរដ្ឋ​មិន​ឲ្យ​ដឹង​ – CEN