សិស្សា​នុសិស្សខ្មែ​រឥស្លា​ម រៀន​នៅម៉ាឡេ​ស៊ី ជាច្រើន​នាក់ ជាប់ឃុំ​ឃាំងនៅថៃ ក្រោយ​ចាញ់បោ​កមេខ្យ​ល់ក្លែងប​ន្លំ ធ្វើលិ​ខិតធ្វើ​ដំណើរ​ក្លែងក្លាយ ត្រឡប់មកផ្ទះវិញ – CEN