នៅ​ទី​សក្តិ​សិទ្ធ ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​ពី​ទង្វើ​របស់​ខ្លួន ពុំនោះសោត ដូច​រឿងរ៉ាវ​ទាក់ទង​នឹង​គ្រោងឆ្អឹង​មនុស្ស ៣០០​នាក់ នៅ​បាត​បឹង​ទឹកកក​មួយ ជា​ភស្តុតាង​ស្រាប់​ – CEN