បាក់​អគារ​អាយុកាល ១០០​ឆ្នាំ​នៅ​ឥណ្ឌា ស្លាប់ ១០​នាក់ និង​បាត់​ខ្លួន​ជាច្រើន​នាក់​ – CEN