រឹបអូស​រថយន្ត ១​គ្រឿង ផ្ទុក​ឈើ​គ្រញូង​ចំនួន ២៨​ដុំ ដែល​លាក់ទុក​ក្នុង​ស្រះ​ទឹក – CEN