ត្រួតពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​នៃ​គម្រោង​សាងសង់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​ ២១ – CEN