ម៉ូ​ន ជេ​អ៊ីន ស្វាគ​ម​ន៏​ការ​ថ្លែង​របស់ គីម ជុង​អ៊ុន ស្នើ​ឲ្យ​ចាត់​វិធានការ​ជួយ​កូរ៉េខាងជើង​ចូលរួម​កីឡា​រដូវរងា​ – CEN