ក្នុងសំណុំរឿងឧកញ៉ាស៊ឹង សំអុល សមត្ថកិច្ចកំពុង​ស្វែងរ​​កជន​​ពាក់ព័​ន្ធ​៩​នាក់ទៀត ដែលកំ​ពុងរ​ត់គេចខ្លួ​ន និងក្រុមហ៊ុនចំនួន៥ ប្រឈមនឹងការដកអាជ្ញាប័ណ្ណ – CEN